Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия ( наричани по-долу “ОУ”) имат обвързваща задължителна сила на договор и регулират взаимоотношенията между  "АРВА-2008" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Родопска" 15, обл. Пловдив ( наричанипо-долу „Ние”) и потребителите (наричанипо-долу „Вие”) във връзка с онлайн продажби на стоки от каталога в електронния  магазин и използването на услугите и ресурсите в  нашия уебсайт с адрес https://arva.bg (наричан още „Уебсайт”).

С достъпа, разглеждането, регистрацията, покупката на продукт или използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги, вие потвърждавате, че сте запознати с и приемате да сте обвързани с тези политики, включително с Политиката за поверителност и други писмени условия, публикувани в уебсайта. 


 1. Действие

        1.1. Приемането и съгласието с настоящите ОУ е задължително условие за използването на уебсайта и за валидни поръчки. С приемането на настоящите ОУ,

               вие изрично  се съгласявате  да се информирате за промените и ако след влизането в сила на нова версия на ОУ продължите да използвате ефективно уебсайта,

               ще се счита, че сте съгласни с условията на последната актуална версия. 

        1.2. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези ОУ и всички приложими условия по всяко време, за да предложим нови услуги или във връзка с промени в                 приложимото законодателство.


  2. Достъп.

        2.1.  Услугите на уебсайта са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори. С приемането на ОУ, потребителят декларира,

                 че е  пълнолетен и има дееспособност за сключване на договори.

        2.2.  Поръчки за покупка на продукти от уеб сайта могат да изпращат регистрирани и нерегистрирани потребители. Някои от услугите в уебсайта могат да изискват                                      регистрация. 

        2.3.  Ако се регистрирате с потребителски профил, вие се задължавате да актуализирате информацията в своя профил, за да се поддържа истинността, точността и

                пълнотата на въведените данни. Ние си запазваме правото да откажем достъп до услугите, или да отхвърлим искане за потребителска регистрация, в случай,

                че посочената информация е  невярна, неточна или непълна. Вие сте единствено отговорен за всички и всякакви действия, извършени през вашия профил,

                включително, но не само при  неоторизиран достъпна трети лица до профила ви или при злоупотреба с вашите потребителски данни.

                Вие трябва да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на паролата и профила ви.

        2.4.  Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по наше усмотрение или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на

                 установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с уебсайта или услугите или ако потребителят е участвал в действия,

                 които са в нарушение на настоящите ОУ или други свързани правила за уебсайта и е-магазина или са извършени закононарушения. 

       2.5.   С регистрацията на потребителски профил и с покупката на стоки в уеб сайта, вие изразявате своето съгласие да събираме и обработваме вашите лични, съгласно нашата                 Политика за поверителност и че информацията, която ви изпращаме по мейл включително, но не само за статуса на вашите поръчки, за доставка на поръчка, рекламни                 съобщения , промоции, новини и всяка друга информация, която по наша преценка е полезна и подходяща, няма да се счита за непоискано търговско съобщение,

                съгласно чл.6 от Закона за електронната търговия. 


  3. Характеристика на услугите

        3.1.  Услугите, предоставeни в уебсайта имат следния предмет: продажба на стоки в интернет и на място чрез онлайн поръчки.

                Услугите на уебсайта се използват по ваше желание, на собствен риск и отговорност за избора на всеки продукт

                и за съответствието му с вашите  очаквания по отношение на неговия вид, функционалност и предназначение.  

        3.2. Покупката на продукт е свързана със задължение за плащане.  Преди да завършите вашата поръчка, вие ще получите цялата информация за крайната цена,

                която е нужно да заплатите. 

        3.3. Ние полагаме максимални усилия, за да покажем възможно най-точно изображенията и характеристиките на нашите продукти от каталога, но не даваме гаранции,

                че те съвпадат напълно с цветовете и вида на продуктите. Снимките на продуктите имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и

                 главните характеристики на продуктите. Допълнителна информация за  продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт.

                Всички описания на продукти или цени на продуктите  подлежат на промяна по всяко време,без предизвестие, по наше усмотрение.

        3.4.  Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт, по всяко време.  Запазваме си правото да ограничим количествата на всички продукти,

                 които предлагаме. Не даваме гаранция, че качеството и функционалноста на закупените стоки ще съвпаднат с очакванията на клиента.


    4. Цени

        4.1.  Цените на продуктите в уебсайта са в български лева (BGN) и са крайни, с включени в тях всички данъци и такси, дължими по закон.  Те НЕ включват разходите

                 за доставката. Цените на продуктите са валидни до тяхната промяна.

        4.2.  Съобщенията за намалени цени са посочени редом до старата цена, която е зачертана. Ние си запазваме правото да променяме обявените в уебсайта цени,

                 без да сме задължени преварително да уведомяваме клиентите. 


    5. Поръчки

        5.1.  Вие можете да поръчате продукт от каталога в уебсайта с изпращане на мейл или по телефона. 

        5.2.  За да се изпълни поръчка за покупка на продукт/и е необходимо да посочите точна и вярна информация за доставка, да изберете начин на плащане

                 и да получите мейл- потвърждение от нас, че поръчката ви е приета за обработка и изпълнение. Преди да изпратите вашата поръчка, вие имате възможност да

                 прегледате съдържанието на  кошницата с продуктите, които са избрани за покупка. С бутона за отказ можете да се откажете от  един или от всички продукти

                 от кошницата. След преглед и окончателен избор на продуктите в кошницата, можете да изпратите поръчката до нас за изпълнение с бутона за потвърждаване

                 на поръчка. Изпратена поръчка може да бъде отказана с изрично  уведомление по телефон или мейл за отказ от поръчка, изпратен в срок до 24 часа на мейл

                 адреса за контакт с нас.

        5.3.  Поръчката на продукт/и през уебсайта означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от българския Закон за защита

                 на потребителите.

        5.4. Всяка изпратена поръчка от вас подлежи на изрично приемане и одобрение за изпълнение от наша страна чрез изпращането на мейл-потвърждение или с телефонно

                обаждане от  наш оператор.

        5.5.  Ние си запазваме правото да откажем изпълнението на определена поръчка поради различни причини, които могат да бъдат изчерпването на продукт, затруднения за

                доставка до определен регион, неоторизирано плащане на поръчката, невалиден адрес на доставка и други. 

   

    6.  Лични данни 

       5.1  Съгласно регламент Регламент (ЕС) 2016/679 АРВА-2008 ЕОД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларира, че те няма да бъдат използвани  за                цели, които се различават от основното им предназначение, което: установяване на връзка с клиента за уточняване на подробности около  дадена поръчка, както и вариантите за               нейната доставка (куриер) и  заплащане (име, адрес и телефон за доставка, e-mail за получаване на фактура и гаранционна карта), издаване на фактура и гаранция за закупения               продукт, както и за някои статистически цели, в  полза на клиента, като получаване на промоций и отстъпки като редовен клиент или пращане на новини за нови продукти и               намаления по електронни съобщения, ако сте се абонирали за нашия електронен бюлетин.


      5.2  АРВА-2008 ЕОД гарантира, че не предоставя личните данни на клиентите на трети лиза (физически или юредически) различни от тези, които за нуждни за успешното доставяне и               заплащане на    стоката. Това са куриерите (Еконт) и банковите институции (TBI, UniCredit) при условие, че поръчката се заплаща с кредит.

      5.3  Винаги може да проверите точността и актуалноста на вашите лични данни съхранявани на нашият уебсайт, като влезнете в профила си (за регистрирани потребители), както и               да  ги промените  съвсем свободно. Ако искате вашите лични данни повече да не се съхраняват от нас, може да ни изпратите заявка по електронна поща, телефон или съобщение               през уебсайта ни и ние ще  изстрием вашите лични данни в максимално кратки срокове.

     

      5.4  Регистрирайки се или правейки поръчка в нашия е-магазин без регистраниця (независимо по телефон или през самия уебсайт) вие се съгласявате предоставените от вас лични                  данни да бъдат съхранявани от нас. Във всеки един момент, вие може да заявите, че искате вашите данни да бъдат премахнати от системата ни и ние ще го направим в                               максимално кратки срокове.